HttpMethod.kt

package com.hexagonkt.http.model

/**
 * Supported HTTP methods.
 */
enum class HttpMethod {
  /** HTTP GET method. */
  GET,
  /** HTTP HEAD method. */
  HEAD,
  /** HTTP POST method. */
  POST,
  /** HTTP PUT method. */
  PUT,
  /** HTTP DELETE method. */
  DELETE,
  /** HTTP TRACE method. */
  TRACE,
  /** HTTP OPTIONS method. */
  OPTIONS,
  /** HTTP PATCH method. */
  PATCH;

  companion object {
    val ALL: Set<HttpMethod> = values().toSet()
  }
}